Kandidaatstelling Orienteering-Vlaanderen-atleten-team 2021

Ben je gemotiveerd om in 2020 – 2021 (opnieuw) deel uit te maken van het Orienteering-Vlaanderen-atleten-team? Hou dan alvast zaterdagvoormiddag 17 oktober vrij in jullie agenda.

Er is achter de schermen hard gewerkt en een nieuw project uitgewerkt voor de atleten van Orienteering Vlaanderen. Er wordt volgend jaar hard ingezet op motivatie en engagement. Atleten die volgend seizoen tot de nationale ploeg willen behoren en hiervoor hard willen trainen, willen we ook zo goed mogelijk ondersteunen/begeleiden.

De OV-ploegenwerking staat open voor gemotiveerde atleten van D/H-16 tot en met D/H21E.
Daarom nodigen we jullie (atleten + ouders) alvast uit op een informatiesessie op zaterdag 17 oktober waarin we alles willen verduidelijken. Mogelijk gaat deze meeting online door (afhankelijk van de covid-19 situatie), hierover volgt later duidelijkheid.
Overzicht van de eerste belangrijke data:
– 17/10: informatiesessie voor atleten + ouders
– 01/11: deadline voor kandidaturen voor het OV-team
– 11/11: startdag met lactaattesten
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin!
Tot snel,
de trainers.

Sporttechnische vormingen najaar 2020

In het najaar organiseert Orienteering Vlaanderen sporttechnische vormingen:

Zaterdag 24/10/2020: Wedstrijdsoftware

Zaterdag 21/11/2020: Kaart software OCAD

Zaterdag 28/11/2020: Uitgebreide cursus OCAD

Zaterdag 05/12/2020: Kaartreglementen

Zaterdag 12/12/2020: Baanlegging

Zaterdag 19/12/2020: Kaarttekenen veldwerk

De vier basiscursussen die reeds gegeven werden in het najaar 2019 worden hernomen. Ze zijn geschikt voor iedereen, met als enige vereiste dat men over een notie van de IOF symbolen beschikt.

Nieuw is een uitgebreide cursus OCAD en een cursus kaartreglementen.

De uitgebreide cursus OCAD behandelt de nieuwste mogelijkheden van de software op het vlak van georefereren (coördinaten, GPS, …), LiDAR (reliëf filteren uit data op basis van Laser hoogtemetingen), en digitale geografische informatie van de overheid (GRB, WMS, luchtfoto’s, …). Uiteraard is een elementaire kennis van OCAD vereist, maar men hoeft helemaal geen specialist te zijn. De cursus is toegankelijk voor iedereen met een basiskennis OCAD of die de basiscursus OCAD volgde.

De cursus kaartreglementen bespreekt de kaartnormen die sinds 2017 (bos) en 2019 (sprint) van toepassing zijn, als ook de verwijzingen naar die kaartnormen die in andere IOF reglementen voorkomen: postbeschrijvingen (nieuw sinds 2018), IOF wedstrijdnormen (jaarlijkse update in Jan gepubliceerd) en de Nationale en Vlaamse reglementen. Ook MTBO komt kort aan bod. Heel interessant zijn de case studies van nieuwe symbolen zoals Bijv sprintnorm 501.2 “Paved area in multilevel structures”. De cursus is toegankelijk voor iedereen, met als eerste doelpubliek kaarttekenaars, baanleggers, Event Advisors, trainers, coaches en jeugdbegeleiders.

Behalve voor de cursus kaartreglementen, wordt van de deelnemers verwacht dat ze over een eigen laptop beschikken. De benodigde software is gratis (gratis te downloaden of gratis te bekomen via de club). 

Plaats van afspraak is het leslokaal van Runners’ lab Paal-Beringen, De Weven 7, 3583 Paal.

Om 08:00u wordt iedereen verwacht, gevolgd door een half uur voor wat administratie en om PC’s op te stellen. Cursussen beginnen om 08:30u en eindigen ten laatste om 16:00u. Ongeveer tien dagen voor elke module ontvangen de ingeschreven deelnemers een mail met details.

Meer info: Sporttechnische vormingen OV_najaar 2020.docx – Google Documenten

INSCHRIJVEN kan tot 14 dagen voor de cursusdatum.

Opleiding tot OV event advisor & OV jurylid

Orienteering Vlaanderen(OV) heeft het waarborgen of verbeteren van de kwaliteit van haar wedstrijden en kampioenschappen als een prioritair doel gesteld.  De organisatie van een kwalitatieve oriëntatiewedstrijd is een zeer complexe zaak die enkel kan gerealiseerd worden door bekwame baanleggers, event advisors en juryleden.  OV heeft daarom haar wedstrijdreglement aangepast en wil aan de slag gaan met geaccrediteerde event advisors en juryleden.  Zo zullen vanaf 2021 voor de Vlaamse kampioenschappen er enkel nog event advisors en juryleden die een opleiding gevolgd hebben, kunnen aangesteld worden.  In het najaar wordt voor de 1ste maal een opleiding OV-event advisor en OV-jurylid aangeboden.

Donderdag 15.10.20:  19.00 – 22.00 u :  OV-event advisor

Donderdag 22.10.20: 19:00 – 22.00 u: OV- event advisor

Donderdag 29.10.20: 19.00 – 22.00 u : OV- event advisor +  OV- jurylid

Inschrijven kan tot en met donderdag 8 oktober 2020

Na je inschrijving zal je vooraf nog alle nodige informatie via e-mail ontvangen.

Meer informatie: Opleiding tot OV event advisor en jurylid

Wie nog bijkomende informatie wenst of met vragen zit betreffende de organisatie of inhoud van de opleiding, mag niet aarzelen om contact op te nemen met karl.keuppens@telenet.be

Orienteering Vlaanderen relance-plan

Ook Orienteering Vlaanderen werkte achter de schermen aan zijn relance-plan. De commissie wedstrijdkwaliteit heeft de voorbije maanden verscheidene keren vergaderd om de maatregelen af te toetsen met onze sport. Bedankt aan alle vrijwilligers die hieraan meegewerkt hebben!

Bijgevoegd het relance-plan van Orienteering Vlaanderen, om onder zo veilig mogelijke omstandigheden terug te kunnen sporten. Er wordt ook werk gemaakt van affiches die op elke wedstrijd opgehangen zullen worden door de organisatoren.

Met regels alleen komen we er natuurlijk niet, laten we allen samen onze gezondheid op de eerste plaats zetten en deze regels ook effectief correct naleven. We doen er niet alleen onszelf maar ook onze medesporters plezier mee, zo kunnen we allemaal in de beste omstandigheden aan orienteering doen.

Orienteering Vlaanderen wenst zijn oriënteurs veel veilig sportplezier!

Voor vragen kunnen jullie terecht op hello@orienteering.vlaanderen of 011/969139 (enkel op dinsdag).

Wij proberen onze maatregelen zo snel en goed mogelijk af te stemmen op deze van de overheid, volg steeds in eerste instantie de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.

Zot veel vakantie met orienteering!

Op vakantie in eigen land wordt pas écht plezant met orienteering

Samen met Radio2, Sport Vlaanderen en andere sportfederaties maakten we werk van een sportaanbod tijdens de zomer. Ontdek onze wandelzoektocht voor alle leeftijden in Koksijde, het is geen gewone wandeltocht want we dagen ook je navigatietalent uit. Wandel de volledige route, vind alle bezienswaardigheden in Koksijde en vul het codewoord in op onze website www.orienteering.vlaanderen/zotveelvakantie.
Wie weet win jij wel een mooie prijs!

Start: Toeristische Dienst Koksijde (Zeelaan 303, 8670 Koksijde)
Hier kan je tevens een kaart van de route van de wandelzoektocht ophalen (of hier downloaden).

Verslag Jaarlijkse Algemene Vergadering Orienteering Vlaanderen


Beleidsplan Orienteering Vlaanderen.

Afgelopen dinsdag 23 juni werd het 4-jaarlijkse beleidsplan van onze federatie op de algemene vergadering goedgekeurd.

Als clubvoorzitter van Trol Orienteering Club had ik het voorrecht deze algemene vergadering van Orienteering Vlaanderen vanop de eerste banken te mogen meemaken. De corona-style vergadering ging door in de ruime voetbalkantine De Warande in Ham. Het secretariaat had zijn best gedaan om ons in alle veiligheid te ontvangen in lijn met de geldende COVID-19 regels.

Het beleidsplan 21-24 werd voorgesteld aan de hand van een duidelijke PowerPointpresentatie.

We keurden dinsdag de kaart goed met “All Controls”. We hebben als ervaren orienteurs uiteraard gekozen voor een “Long Difficult”. De ene post zal al iets moeilijker te vinden zijn dan de andere en in deze LD zijn er ook veel posten geplaatst. De weg naar de finish moet gedurende de 4-jarige periode nog verder uitgestippeld worden. Maar in tegenstelling tot een orienteering wedstrijd staan we er niet alleen voor om deze LD tot een goed einde te brengen.


Bestuursorgaan Orienteering Vlaanderen.

Eigenlijk is deze LD het vervolg van een aflossing die 2 jaar geleden met een gloednieuw team gestart werd. Dinsdag werd in mijn ogen de kaart goed doorgegeven van het vorige team naar het (deels) vernieuwde team. In 2018 werd inderdaad een compleet nieuwe start genomen en de werking van de federatie werd totaal gereanimeerd. Na verloop van tijd kwamen er nog wat organisatorische constructiefoutjes naar boven maar deze werden nu hersteld. Bij deze wil ik dan ook de lopers van de eerste “leg” bedanken die heel hard gewerkt hebben om het team te krijgen waar we nu al staan en die nu het team verlaten: Joost Talloen en Koen Wilssens als opeenvolgende kapiteins, Anna Serrallonga, Thomas Van der Kleij, Bert Mariën, Jeremy Genar en Sam Deferm. Gelukkig zullen een aantal van hen het nieuwe team nog verder ondersteunen vanuit de commissies of vanuit een andere rol. Als nieuwe lopers voor deze LD-leg mogen we verwelkomen: Ronald Somers, Kris Verduyckt, Adriaan Pelckmans en Tom Krekels: bedankt voor jullie engagement en veel succes gewenst! Ook dank aan de lopers die na de eerste leg ook deze LD gaan lopen: Pascal Mylle, Steven Tiesters en Dries Heuninckx.


Commissies Orienteering Vlaanderen.

Naast het beleidsplan stelden ook de commissies hun werking voor en de commissies wedstrijdkwaliteit en kaarten stelden ook enkele reglementswijzigingen voor om de kwaliteit van de wedstrijden en de kaarten verder te verbeteren. Deze voorstellen werden unaniem aanvaard. Nog een positieve vaststelling: de meeste commissies zijn nu terug echt op gang geschoten: bedankt aan alle commissieleden, ik ga die hier niet allemaal opnoemen aangezien het er veel zijn. Wie zegt daar steeds dat er geen vrijwilligers meer te vinden zijn? Bij Orienteering Vlaanderen vooralsnog niet. Alle commissies zijn trouwens te vinden op de volledig vernieuwde website www.orienteering.vlaanderen.


Secretariaat Orienteering Vlaanderen.

We mochten ook verheugd vaststellen dat het secretariaat terug voltallig is na enkele langdurige afwezigheden door ziekte. Ook aan jullie een bedankje en veel succes gewenst: Peter, Eline, Nancy en Sonia.


Financiële toestand Orienteering Vlaanderen

De financiële toestand van de federatie is op dit moment OK, maar in de komende jaren staan enkele uitdagingen te wachten. Ook hier kan de oplossing er komen door goed samen te werken tussen de verschillende actoren: bestuursorgaan – commissies – secretariaat – clubs.


Voorzitter orienteering Vlaanderen.

Pascal Mylle had de eer om de algemene vergadering voor te zitten als voorzitter-ad-interim.

Hij heeft zich zeer goed van deze taak gekweten. Ook al in de maanden voor deze AV trouwens. Bedankt Pascal. Volgens mij zal het bestuursorgaan vlug tot een keuze van voorzitter komen ?.

Zijn “woord van de voorzitter” tijdens de Algemene Vergadering is trouwens te vinden bij “documenten” in de ledenzone.

 

Conclusie.

De verschillende organen van onze federatie zijn nu terug goed samengesteld (zowel kwantitatief als kwalitatief), het beleidsplan is goedgekeurd en als we nu met zijn allen op een constructieve manier samenwerken zal onze Orienteering Utopia geen ideaalbeeld blijven, maar werkelijkheid worden.

 

Yves De Mits

 

Ter info: Het verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering is hier terug te vinden.

Heropstart Secretariaat te Beringen

Vanaf 2/06/2020 is het personeel opnieuw aanwezig op dinsdagen op het secretariaat in Beringen.

Bezoek is enkel mogelijk voor dringende zaken en dit op afspraak via hello@orienteering.vlaanderen, uw afspraak is in orde als deze bevestigd werd door het secretariaat.
Printen van kaarten kan op het secretariaat via reservatie op alle dagen van de week, behalve op dinsdag. Reserveren kan via hello@orienteering.vlaanderen, uw reservatie is in orde als deze bevestigd werd door het secretariaat.

Gelieve de corona-maatregelen na te leven, deze zullen ook uithangen op het secretariaat.

Status Kampioenschappen

 • 20-24/05/2020: World Cup ronde 1(Zwitserland) -> nieuwe datum: 13-16/05/2021 (wordt misschien EOC Sprint)
 • 11-16/05/2020: EK mountainbike (Portugal) -> nieuwe datum 02-07/10/2020 (is ook WK geworden)
 • 19-22/06/2020: EYOC(Hongarije) -> nieuwe datum: 23-25/10/2020
 • 28/06-03/07/2020: JWOC(Turkije) -> uitgesteld, indien mogelijk in oktober 2020
 • 7-11/07/2020: WOC(Denemarken) -> uitgesteld naar 2022. Volgende WOC is met bosdisciplines in 2021 in Tsjechië
 • 12-24/07/2020: European University Games(Servië) -> geannuleerd, eventueel nieuwe datum in zomer 2021
 • 14-18/07/2020: WUOC(Rusland) -> geannuleerd, eventueel nieuwe datum in zomer 2021
 • 07-15/08/2020: WMOC – WK voor Masters (Slovakije) -> geannuleerd in 2020. Gepland in mei 2021 (Japan)
 • 19-23/08/2020: EOCof World Cup ronde 2 (Estland) -> geannuleerd in 2020 en uitgesteld naar 2022
 • 17-23/08/2020: WMTBOC – WK mountainbike (Tsjechië) -> verplaatst naar oktober 2020 tijdens het EK
 • 2021: EOC(Rusland): Misschien Sprint EOC tijdens WC ronde 1 in Zwitserland in 2021.
 • 11-14/09/2020: JEC(België) -> verplaatst naar Paasweekend 2021
 • 01-04/10/2020: World Cup Final(Italië) -> geannuleerd
 • 2021: World Games(USA) -> verplaatst naar juli 2022 (omwille van verschuiven van Olympische Spelen)

Corona: Alle wedstrijden geannuleerd tot en met 30/06/2020

Corona-update: Alle competities blijven verboden tot 30/06/2020. Clubtrainingen toegestaan vanaf 18/05/2020 (max 20p mét trainer).
Richtlijnen veiligheidsraad blijven volgen, onze clubs en leden zijn zelf verantwoordelijk voor invulling en opvolging van de maatregelen.