Let's unite.

Wie is wie

Sinds 1966 wordt orienteering in België beoefend.

In 1987 werd het Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten opgericht en in 2018 omgedoopt tot Orienteering Vlaanderen. Vandaag de dag telt onze federatie ongeveer 1500 leden verdeeld over zes clubs wat verschillende vergaderingen en reglementeringen met zich meebrengt. Ook promotie maken over deze sport naar de buitenwereld toe behoort tot één van de belangrijkste taken van de sportfederatie.

Samen met de Waalse collega FRSO wordt Orienteering Vlaanderen overkoepeld door de Belgische federatie ABSO-BVOS.

Bestuursorgaan

Pascal Mylle

VOORZITTER
(mandaat t.e.m. 2026)

Dries Heuninckx

SECRETARIS
(mandaat t.e.m. 2026)

Kris Verduyckt

ONDERVOORZITTER
(mandaat t.e.m. 2028)

Koen Bosmans

BESTUURSLID
(mandaat t.e.m. 2028)

Ronald Somers

BESTUURSLID
(mandaat t.e.m. 2028)

Winston Franssen

BESTUURSLID
(mandaat t.e.m. 2028)

Secretariaat

Eline Langens

Communicatie, marketing, opleiding & bijscholing

Nancy Teunckens

Financiën, ledenadministratie, jeugd- en topsport

Roland van Loon

Initiatie en recreatieve sportbeleving

Peter Welkenhuysen

Sportieve werking en vorming

Sonia Goossens

Initiatie en recreatieve sportbeleving

Commissies

De werking van Orienteering Vlaanderen is gebaseerd op commissies en werkgroepen die de orienteering sport in Vlaanderen vorm geven. Er zijn verschillende commissies: een die werk maakt van contacten met de overheid rond toegankelijkheid van bossen; een die de kwaliteit van de wedstrijden bewaakt; en die toekijkt op de kwaliteit van de getekende orienteering kaarten; en er zijn nog verschillende andere commissies die ervoor zorgen dat Orienteering Vlaanderen als een geoliede machine loopt.

Uitleg over de verschillende commissies wordt nog toegevoegd op de website. Heb je interesse om je aan te sluiten? Neem contact op!

Reglementen en verslagen.

Alle reglementen en verslagen van Orienteering Vlaanderen kan je terugvinden op de pagina “downloads”.

Beleid.

Het vierjarig beleidsplan van Orienteering Vlaanderen en de opvolging hiervan kan je terugvinden op de pagina “downloads”.

Goed bestuur en privacy.

Orienteering Vlaanderen maakt sinds de inwerkingtreding van het nieuwe decreet op de Vlaamse sportfederaties, nl. 1 januari 2017, werk van het Goed Bestuur. Mits het voldoen aan een aantal harde en zachte indicatoren, ontvangt ze extra subsidies, gebaseerd op een aantal kwaliteitsprincipes. De Vlaamse overheid beoogt daarmee meer performante, krachtdadige en efficiënte Vlaamse sportfederaties.  

Drie dimensies aan harde indicatoren zijn de rode draad in de aanpak van Goed Bestuur: Transparantie, Democratie en Interne Verantwoording. In de rubriek downloads kan je een aantal documenten terug vinden, die het al dan niet voldoen aan de harde en/of zachte indicatoren staven. Voor meer info betreffende Goed bestuur kan je steeds contact opnemen met het secretariaat via het contactformulier.

Meldpunt ongewenst gedrag.

API

Het Aanspreekpunt Integriteit van Orienteering Vlaanderen is: Paula Vanhoovels.

Zij is bereikbaar op +32 471 92 39 66 en api.paulavanhoovels@gmail.com.

Heb je een gedraging/actie ervaren/vastgesteld als (seksueel) grensoverschrijdend? Wil je dit melden aan het
Aanspreekpunt Integriteit (API) van Orienteering Vlaanderen?

Bel of mail onze API op bovenstaande contactgegevens en vermeldt je klacht en jouw telefoonnummer. Onze API garandeert jou dat de klacht met veel zorg en discretie behandeld wordt.

Een API is een AanspreekPunt Integriteit.

Een API is een persoon, verkozen of aangesteld door het bestuur, die de nodige competenties heeft en opgeleid is om binnen de sportorganisatie een eerste aanspreekpunt rond grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit te zijn.

De API is binnen de sportorganisatie het eerste aanspreekpunt voor sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen die een vraag, opmerking, vermoeden, klacht of andere boodschap hebben in verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit en hier met iemand over willen spreken.

Wat doet de API?

De API:
– luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller;
– vormt zich een beeld van de situatie en probeert in te schatten welke stappen verder noodzakelijk zijn, bespreekt mogelijke doorverwijzingen of verleent advies over mogelijke stappen;
– informeert over afspraken, procedures of reglementen die binnen de sportorganisatie bestaan;
– maakt een correcte registratie en een schriftelijk verslag van vragen en incidenten.

De API zorgt ervoor dat elke vraag of klacht serieus genomen wordt. Hij of zij ziet er op toe dat de interne procedure gevolgd wordt en biedt ondersteuning bij de stappen die moeten worden gezet tijdens het intern behandelen van een vraag, klacht of melding. Daarvoor kan de API het “handelingsprotocol” gebruiken. De API heeft geen hulpverlenende of onderzoekende rol. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding, verwijst de API door naar externe instanties binnen hulpverlening, politie en justitie. Hij of zij maakt hierbij gebruik van de “wegwijzer”.

Preventieactiviteiten en ondersteuning

De API:
– zorgt samen met het bestuur dat iedereen binnen de eigen sportorganisatie op de hoogte is van het bestaan en de rol van de API;
– zorgt in samenspraak met het bestuur voor bewustmaking in verband met de gedragsregels en afspraken over lichamelijke en seksuele integriteit in de sportorganisatie;

Randvoorwaarden

De API:
– is gemakkelijk bereikbaar voor iedereen in de sportorganisatie, geen machtsfiguur maar iemand die gerespecteerd wordt omwille van eigenschappen als inlevingsvermogen, onkreukbaarheid, onafhankelijkheid en wijsheid;
– wordt via een duidelijk mandaat aangesteld door het bestuur;

Competenties

De aanspreekpersoon integriteit (API) heeft en geeft steun, hij of zij geniet het vertrouwen en respect bij bestuur, begeleiders, ouders en jonge sporters, en is bereikbaar en aanspreekbaar voor alle betrokkenen.

De club API’s van de clubs van Orienteering Vlaanderen zijn:

– Antwerp Orienteers: Eliene Wils en Dirk Genar

– Borasca: Marco Jacobs

– Hamok: Filip Kennis

– Kol: Anne-Marie Delanghe en Jan Van Hees

– Omega: Charlotte Theys

– Trol: Roos Van Bruggen en Tom Krekels

Om contact op te nemen met een club API kan je de gegevens van jouw club-API opvragen via jouw club of de website van jouw club.

1712 is een gratis professionele hulplijn voor jongeren en volwassenen die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling.

Let wel: hulplijn 1712 is geen meldpunt en kan dus niet dienen als vervanging van een API. 
Wil je een melding maken? Neem dan beter contact op met jouw club-API of de federatie-API.

Vacatures.

  • Bestuursorgaan:

*NIEUW* Voorzitter/Bestuurslid (vrijwilligerswerk)

 

  • Vrijwilligers:

Wij zijn ook steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor allerlei aspecten binnen orienteering, van work in the field en technische meesterbreinen tot administratieve duizendpoten. Neem dus zeker contact op als je orienteering een klein of groot handje wil toesteken!

Partners.

Wij danken onze partners voor de samenwerking.

Orienteering.Vlaanderen

OrienteeringVlaanderen_logo

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

Uitschrijven? Je kan je op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief via de link in de footer van onze e-mails. Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief geef je Orienteering Vlaanderen toestemming om de hierboven ingevulde gegevens te gebruiken en verwerken. Deze zullen in geen geval doorgegeven worden voor commerciële doeleinden. Voor meer informatie en onze privacyverklaring kan je terecht op onze website.