Verslag Jaarlijkse Algemene Vergadering Orienteering Vlaanderen

Verslag Jaarlijkse Algemene Vergadering Orienteering Vlaanderen


Beleidsplan Orienteering Vlaanderen.

Afgelopen dinsdag 23 juni werd het 4-jaarlijkse beleidsplan van onze federatie op de algemene vergadering goedgekeurd.

Als clubvoorzitter van Trol Orienteering Club had ik het voorrecht deze algemene vergadering van Orienteering Vlaanderen vanop de eerste banken te mogen meemaken. De corona-style vergadering ging door in de ruime voetbalkantine De Warande in Ham. Het secretariaat had zijn best gedaan om ons in alle veiligheid te ontvangen in lijn met de geldende COVID-19 regels.

Het beleidsplan 21-24 werd voorgesteld aan de hand van een duidelijke PowerPointpresentatie.

We keurden dinsdag de kaart goed met “All Controls”. We hebben als ervaren orienteurs uiteraard gekozen voor een “Long Difficult”. De ene post zal al iets moeilijker te vinden zijn dan de andere en in deze LD zijn er ook veel posten geplaatst. De weg naar de finish moet gedurende de 4-jarige periode nog verder uitgestippeld worden. Maar in tegenstelling tot een orienteering wedstrijd staan we er niet alleen voor om deze LD tot een goed einde te brengen.


Bestuursorgaan Orienteering Vlaanderen.

Eigenlijk is deze LD het vervolg van een aflossing die 2 jaar geleden met een gloednieuw team gestart werd. Dinsdag werd in mijn ogen de kaart goed doorgegeven van het vorige team naar het (deels) vernieuwde team. In 2018 werd inderdaad een compleet nieuwe start genomen en de werking van de federatie werd totaal gereanimeerd. Na verloop van tijd kwamen er nog wat organisatorische constructiefoutjes naar boven maar deze werden nu hersteld. Bij deze wil ik dan ook de lopers van de eerste “leg” bedanken die heel hard gewerkt hebben om het team te krijgen waar we nu al staan en die nu het team verlaten: Joost Talloen en Koen Wilssens als opeenvolgende kapiteins, Anna Serrallonga, Thomas Van der Kleij, Bert Mariën, Jeremy Genar en Sam Deferm. Gelukkig zullen een aantal van hen het nieuwe team nog verder ondersteunen vanuit de commissies of vanuit een andere rol. Als nieuwe lopers voor deze LD-leg mogen we verwelkomen: Ronald Somers, Kris Verduyckt, Adriaan Pelckmans en Tom Krekels: bedankt voor jullie engagement en veel succes gewenst! Ook dank aan de lopers die na de eerste leg ook deze LD gaan lopen: Pascal Mylle, Steven Tiesters en Dries Heuninckx.


Commissies Orienteering Vlaanderen.

Naast het beleidsplan stelden ook de commissies hun werking voor en de commissies wedstrijdkwaliteit en kaarten stelden ook enkele reglementswijzigingen voor om de kwaliteit van de wedstrijden en de kaarten verder te verbeteren. Deze voorstellen werden unaniem aanvaard. Nog een positieve vaststelling: de meeste commissies zijn nu terug echt op gang geschoten: bedankt aan alle commissieleden, ik ga die hier niet allemaal opnoemen aangezien het er veel zijn. Wie zegt daar steeds dat er geen vrijwilligers meer te vinden zijn? Bij Orienteering Vlaanderen vooralsnog niet. Alle commissies zijn trouwens te vinden op de volledig vernieuwde website www.orienteering.vlaanderen.


Secretariaat Orienteering Vlaanderen.

We mochten ook verheugd vaststellen dat het secretariaat terug voltallig is na enkele langdurige afwezigheden door ziekte. Ook aan jullie een bedankje en veel succes gewenst: Peter, Eline, Nancy en Sonia.


Financiële toestand Orienteering Vlaanderen

De financiële toestand van de federatie is op dit moment OK, maar in de komende jaren staan enkele uitdagingen te wachten. Ook hier kan de oplossing er komen door goed samen te werken tussen de verschillende actoren: bestuursorgaan – commissies – secretariaat – clubs.


Voorzitter orienteering Vlaanderen.

Pascal Mylle had de eer om de algemene vergadering voor te zitten als voorzitter-ad-interim.

Hij heeft zich zeer goed van deze taak gekweten. Ook al in de maanden voor deze AV trouwens. Bedankt Pascal. Volgens mij zal het bestuursorgaan vlug tot een keuze van voorzitter komen ?.

Zijn “woord van de voorzitter” tijdens de Algemene Vergadering is trouwens te vinden bij “documenten” in de ledenzone.

 

Conclusie.

De verschillende organen van onze federatie zijn nu terug goed samengesteld (zowel kwantitatief als kwalitatief), het beleidsplan is goedgekeurd en als we nu met zijn allen op een constructieve manier samenwerken zal onze Orienteering Utopia geen ideaalbeeld blijven, maar werkelijkheid worden.

 

Yves De Mits

 

Ter info: Het verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering is hier terug te vinden.

OrienteeringVlaanderen_logo

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

Uitschrijven? Je kan je op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief via de link in de footer van onze e-mails. Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief geef je Orienteering Vlaanderen toestemming om de hierboven ingevulde gegevens te gebruiken en verwerken. Deze zullen in geen geval doorgegeven worden voor commerciële doeleinden. Voor meer informatie en onze privacyverklaring kan je terecht op onze website.