Verslag Bijzondere Algemene Vergadering

Verslag Bijzondere Algemene Vergadering

Orienteering Vlaanderen: Een pseudo-wiskundige analyse

Als ik kijk naar de menselijke processen die zich rondom mij of zelfs bij mij afspelen, herken ik daar een golfpatroon in. Een periode gaat het ons voor de wind, zetten we goede prestaties neer of voelen we ons echt gelukkig. Doch wat later hebben we tegenslag te verwerken,  zijn we uit vorm of voelen we ons minder gedreven.

Ook het kwaliteit die we behalen bij Orienteering Vlaanderen is afhankelijk van heel wat mensen: onze vrijwilligers, commissieleden, bestuursleden, secretariaatsmedewerkers, … Het is dus niet verwonderlijk dat we dezelfde golfbeweging terug kunnen vinden bij OV.

Een dergelijke golfbeweging kan wiskundig uitgedrukt worden a.h.v. een sinusfunctie. Een golf die zich beweegt rond het behaalde kwaliteitsniveau. Het ene moment schiet een commissie vol goede moed uit de startblokken, een periode later vertoont ze minder activiteit en boeten we terug in aan kwaliteit.

We zijn natuurlijk maar mensen, deze golfbeweging is normaal, onvermijdelijk. De ene golf is echter de andere nog niet. Daar komt de maturiteit van de federatie in beeld. Zonder bewust met de vinger te wijzen naar een andere sport … we mogen geen paniekvoetbal spelen. Als we overtuigd zijn van een goed initiatief, moeten we dat ook de tijd geven.

In de vergelijking wordt daarom een maturiteitsfactor toegevoegd. Ik denk dat we daarop niet slecht scoren. Onze statuten, reglementen en structuren borgen toch enige maturiteit.

OV bestaat natuurlijk uit vele vrijwilligers, commissies, werkgroepen…  Ieder heeft zijn eigen golfbeweging. Dat niet iedereen op hetzelfde moment piekt is niet erg. Het mooie daaraan is: “We have each other’s back”. Immers als je alle golfbewegingen tegen elkaar uitmiddelt, presteert OV gewoon nog steeds op een constant kwaliteitsniveau.

Zijn we dan gedoemd om steeds rond hetzelfde kwaliteitsniveau te opereren? Zeker niet, als we veel positieve energie steken in de federatie en tijd investeren in het borgen van geboekte vooruitgang, stijgt ook de kwaliteit van onze federatiewerking.

Het omgekeerde is echter ook waar. Negatieve energie kunnen we missen als kiespijn. Dit is een rem of zelfs een negatieve factor onze output.

Zoals in het begin van mijn betoog gezegd. Dit was slechts pseudowetenschappelijke quatsch, welke ik wil gebruiken om een boodschap over te brengen.

We hebben nog altijd initiatieven die voor de opwaartse beweging zorgen.

  • Een sterke commissie wedstrijdkwaliteit.
  • Het BeArrows programma: De coaches steken enorm veel uren van hun vrije tijd in het begeleiden van jeugd en elites. Gelukkig krijgen ze er veel voor terug in de vorm van waardering van de atleten in inzet en resultaat. Dit project borgen voor de toekomst is één van de grootste uitdagingen voor de toekomst.
  • De commissie milieu- en toegankelijkheid vertoont veel initiatief. Ze weet de juiste contacten te vinden bij ANB. Enkele machtigingen werden al vlot toegekend. De commissie zoekt naar een oplossingen voor het versnipperde natuurbeheer in Vlaanderen waar we mee kampen. In 2023 lijkt de toegang tot onze bossen alvast verzekerd.
  • De Sylvester-werkgroep, nu onder coördinatie van Ronald, lijkt het afscheid van Walter verteerd te hebben.

Ik zie echter heel wat items die minder goed functioneren dan ooit eerder.

  • De deelnemersaantallen op de wedstrijden blijven achter. Past het systeem van voorinschrijvingen niet in het kraam van de minder georganiseerde orienteer? Is de kalender verzadigd? Verteerde men de tariefverhoging slecht? Voer tot discussie voor deze avond en volgende.
  • Enkele commissies komen slechts sporadisch samen of zijn te dun bevolkt.
  • Het secretariaat, dat ook in 2022 lang draaide op 1 FTE, kraakt onder de werkdruk.
  • Sommige acties op het beleidsplan raakten nog niet opgestart.
  • De negatieve energie die zo kwalijk is voor het samen schrijven van een mooi verhaal steekt al te vaak de kop op. Hou club en federatie gescheiden en denk aan het grotere geheel.
  • Vergaderingen van het bestuursorgaan zijn soms dun bevolkt en steeds online, jammer genoeg. De rol van bestuurder combineren met deze van werkende mens, is geen evidentie.

Het is duidelijk, het draaiende houden van een federatie vraagt veel energie. Het is dan misschien niet meer dan normaal dat we onze veldslagen moeten uitkiezen. Toch, ik lever liever goed werk dan half werk.

Had het fusie-verhaal ons niet veel energie kunnen besparen? Meesurfen op een andere zijn golf en ons beperken tot de kern van orienteering. Een piste die voorlopig van de baan is, maar weet dat Sport Vlaanderen over onze schouders meekijkt.

Tot slot:

Een extra infuus van energie lijkt dus nodig om terug de opwaartse beweging in zetten. Dit is echter energie die ik onvoldoende bezit. Ik moet zelf steeds dieper en dieper graven om mijn rol van voorzitter te vervullen. Dit is daarom heb ik besloten dat dit mijn laatste BAV is als voorzitter. Als je ergens een krachtpatser, een energiebom weet zitten, hij of zij is meer dan welkom. Vanaf onze AV in 2023 mag hij/zij dan de fakkel overnemen.

 

Het verslag van BAV 13-12-2022 kan je hier downloaden. Alle bijlagen kan je vinden bij “downloads” (Orienteering Vlaanderen > Verslagen > Verslagen AV).

 

Vragen over de genomen beslissingen? Neem dan hier contact op.

 

Hier kan je meer info vinden voor de vacature bestuurder/voorzitter.

OrienteeringVlaanderen_logo

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

Uitschrijven? Je kan je op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief via de link in de footer van onze e-mails. Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief geef je Orienteering Vlaanderen toestemming om de hierboven ingevulde gegevens te gebruiken en verwerken. Deze zullen in geen geval doorgegeven worden voor commerciële doeleinden. Voor meer informatie en onze privacyverklaring kan je terecht op onze website.