Opleiding tot OV event advisor & OV jurylid

Opleiding tot OV event advisor & OV jurylid

Orienteering Vlaanderen(OV) heeft het waarborgen of verbeteren van de kwaliteit van haar wedstrijden en kampioenschappen als een prioritair doel gesteld.  De organisatie van een kwalitatieve oriëntatiewedstrijd is een zeer complexe zaak die enkel kan gerealiseerd worden door bekwame baanleggers, event advisors en juryleden.  OV heeft daarom haar wedstrijdreglement aangepast en wil aan de slag gaan met geaccrediteerde event advisors en juryleden.  Zo zullen vanaf 2021 voor de Vlaamse kampioenschappen er enkel nog event advisors en juryleden die een opleiding gevolgd hebben, kunnen aangesteld worden.  In het najaar wordt voor de 1ste maal een opleiding OV-event advisor en OV-jurylid aangeboden.

Donderdag 15.10.20:  19.00 – 22.00 u :  OV-event advisor

Donderdag 22.10.20: 19:00 – 22.00 u: OV- event advisor

Donderdag 29.10.20: 19.00 – 22.00 u : OV- event advisor +  OV- jurylid

Inschrijven kan tot en met donderdag 8 oktober 2020

Na je inschrijving zal je vooraf nog alle nodige informatie via e-mail ontvangen.

Meer informatie: Opleiding tot OV event advisor en jurylid

Wie nog bijkomende informatie wenst of met vragen zit betreffende de organisatie of inhoud van de opleiding, mag niet aarzelen om contact op te nemen met karl.keuppens@telenet.be