Orienteering Vlaanderen relance-plan

Ook Orienteering Vlaanderen werkte achter de schermen aan zijn relance-plan. De commissie wedstrijdkwaliteit heeft de voorbije maanden verscheidene keren vergaderd om de maatregelen af te toetsen met onze sport. Bedankt aan alle vrijwilligers die hieraan meegewerkt hebben! Bijgevoegd het relance-plan van Orienteering Vlaanderen, om onder zo veilig mogelijke omstandigheden terug te kunnen sporten. Er wordt […]